KOMUNIKACJA

Rozwój komunikacji miejskiej szansą dla nas wszystkich

Posiadamy w Gdyni sprawną komunikację miejską. Ruch Miejski Wspólna Gdynia chce ją nadal rozwijać i w pełni wykorzystywać jej potencjał. Im więcej dobrych połączeń, tym więcej osób z nich skorzysta. Im więcej osób wybierze ten środek transportu, tym łatwiej będzie zmotoryzowanym, którzy dziś stoją w korkach. Chcemy poważnie zająć się tematem wyjazdu z dzielnic północnych i zachodnich, gdzie dziś tysiące gdynian codziennie tkwią w korkach.

CELE:

Rozwój komunikacji szynowej na terenie Gdyni

Uproszczenie tabeli opłat oraz integracja biletowa z SKM

Zacieśnienie współpracy z władzami województwa oraz gmin ościennych w dziedzinie transportu.

Uważamy, że dla realizacji powyższych celów, potrzebne są następujące działania:

 • miasto Gdynia powinno dotować linię PKM wymagając jej przedłużenia do stacji Gdynia Chylonia oraz aktywnie zabiegać o uruchomienie linii kolejowej do północnych dzielnic Gdyni,
 • stworzenie planu rozwoju komunikacji miejskiej na najbliższe 10 lat,
 • przegląd i optymalizacja sieci połączeń komunikacji zbiorowej,
 • wzajemne honorowanie biletów różnych przewoźników,
 • wprowadzenie wspólnego biletu na linie ZKM, SKM oraz PKM,
 • permanentna poprawa jakości taboru w ramach komunikacji zbiorowej,
 • planowanie „bus-pasów” w miejscach, w których pojazdy komunikacji miejskiej mogłyby istotnie skrócić czas ich przejazdu,
 • wydłużenie/wprowadzenie nowych linii autobusowych poza obręb miasta Gdyni (we współpracy z gminami ościennymi),
 • „biletomaty” na przystankach i w autobusach,
 • rozwój komunikacji wewnątrz dzielnicowej,
 • przywrócenie tramwajów wodnych,
 • realizacja spójnej sieci dróg rowerowych, łączącej główne obszary miasta,
 • rozwój projektu roweru publicznego.

Kluczowe decyzje i opracowania

Natychmiast chcemy rozpocząć kompleksowe prace poświęcone poprawieniu dostępności komunikacyjnej dzielnic północnych (Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły) jak i zachodnich (od Dąbrowy począwszy na Chwarznie – Wiczlinie skończywszy). Powstaną zespoły analizujące możliwe scenariusze, perspektywy czasowe i koszty dla poszczególnych wariantów, a wyniki tych analiz zostaną poddane szerokim konsultacjom tak, aby doprowadzić do strategicznych decyzji.